Bij het starten en runnen van een webshop komt veel kijken. Zoveel dat soms belangrijke zaken over het hoofd worden gezien en het is niet altijd duidelijk wat nu verplicht is en wat niet. We merken dat we geregeld dezelfde vragen krijgen van onze klanten. En dat is ook niet gek, want met alle informatie die tegenwoordig online te vinden is, is het soms lastig om te beoordelen welk antwoord je als webshop kunt vertrouwen. In dit artikel worden daarom 4 veelgestelde vragen over wettelijke verplichtingen voor webshops beantwoord door een juridisch expert.

4 veelgestelde vragen over wettelijke verplichtingen voor webshops beantwoord

Om de juiste antwoorden op enkele veelgestelde vragen over wettelijke verplichtingen voor webshops te geven, hebben we de hulp ingeschakeld van onze partner deJuristen. Zij zijn een juridisch nichekantoor gespecialiseerd in ICT-recht en intellectueel eigendom en schreven eerder ook al voor ons over de GDPR.

Zij willen het in orde maken van juridische zaken voor je webshop toegankelijk maken en geven daarom in dit artikel antwoord op deze 4 vragen:

  1. Mag ik het euroteken weglaten op mijn webshop?
  2. In welke taal moet ik algemene voorwaarden opstellen?
  3. Kan ik het herroepingsrecht uitsluiten voor mijn klanten?
  4. Moet ik bij een retourzending alles terugbetalen aan mijn klant?

Belangrijk om te weten: deze antwoorden zijn van toepassing op webshops die producten verkopen aan consumenten en niet voor webshops die verkopen aan bedrijven (daarvoor gelden namelijk minder dwingende regels).

Laten we snel overgaan tot de antwoorden op deze veelgestelde vragen!

1. Mag ik het euroteken weglaten op mijn webshop?

Uit onderzoek is een tijdje terug gebleken dat consumenten meer uitgeven wanneer er geen eurotekens worden vermeldt. Daardoor experimenteren steeds meer webshops met het weglaten van het euroteken. Maar is dat wel toegestaan? Ben je als webshop niet wettelijk verplicht om het euroteken weer te geven?

Helaas is het antwoord op deze vraag, zoals vaak bij juridische vragen, niet zwart-wit. In geen enkele regelgeving is duidelijk bepaald dat je een euroteken moet vermelden.

Wat wél in de wet staat, is dat de totale prijs van producten of diensten, inclusief belastingen en extra vracht-, leverings- of portokosten, vermeld moet worden op je website.

Je potentiële klant moet de totale prijs van een product of dienst dus kennen. Daarom moet een consument ook de geldende valuta kennen. Wanneer die nergens vermeld staat, kan een consument niet geacht worden om de volledige prijs te kennen.

Bovendien is het verplicht om de consument duidelijk te maken dat de bestelling een betaalverplichting inhoudt. Wanneer je je hier niet aan houdt, is de consument niet gebonden door de bestelling.

Het moet dus duidelijk zijn hoeveel er betaald moet worden en dát er betaald moet worden. Daarom is het goed om, voordat de consument op betalen kan klikken, de volledige prijs te tonen, inclusief euroteken (of ander valutateken).

Eurotekens weglaten webshop

2. In welke taal moet ik algemene voorwaarden opstellen?

Het antwoord op deze vraag is simpeler: de algemene voorwaarden moeten worden opgesteld in een ‘voor de consument duidelijke taal’. Het antwoord hangt dus af van de doelgroep van je webshop.

Als je je richt op de Nederlandse markt, kun je het beste algemene voorwaarden opstellen in het Nederlands. Wanneer je internationaal verzendt naar Nederland, Duitsland en Zweden, kun je het beste voorwaarden opstellen in het Nederlands, Duits en Zweeds.

Maar in dat geval kun je er als webshop ook voor kiezen om Engels te gebruiken, aangezien dat in deze landen de tweede taal is.

Het is dus aan jou als webshop om na te gaan welke taal duidelijk genoeg is voor je doelgroep. Wil je een webshop oprichten voor de Europese markt? Dan is het verstandig om minstens te voorzien in de Engelse taal.

3. Kan ik het herroepingsrecht uitsluiten voor mijn klanten?

Hoe je het ook went of keert: elke consument beschikt over herroepingsrecht voor goederen of diensten die hij online bestelt. De verplichte termijn is veertien dagen.

Als webshop mag je niet minder dan veertien dagen toekennen, want dat is wettelijk niet toegestaan. Meer dagen toekennen daarentegen is overigens geen probleem.

Er zijn volgens de wet welke enkele uitzonderingen waarin de consument het herroepingsrecht niet kan uitoefenen. Bijvoorbeeld bij producten die gemaakt zijn volgens specificaties van de klant (maatwerk) of producten die snel bederven.

Ook na de volledige uitvoering van een dienst verliest de consument het herroepingsrecht, indien de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument. En indien de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest, zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Je dient de consument wel op de hoogte te brengen van dit recht en de eventuele uitzonderingen. Wanneer je dit niet doet, duurt de herroepingstermijn geen veertien dagen, maar veertien dagen én twaalf maanden.

Daarom is het belangrijk om de communicatie over het herroepingsrecht duidelijk en correct weer te geven, anders heeft je klant een wel héél lange periode om zich te bedenken.

En wanneer je het herroepingsrecht volledig wilt uitsluiten, kan dit enkel op basis van uitzonderingen die zijn opgenomen in de wet (die ook duidelijk moeten worden weergegeven in de algemene voorwaarden).

Herroepingsrecht webshop

4. Moet ik bij een retour onder het herroepingsrecht alles terugbetalen aan mijn klant?

Ja, als webshop moet je je klant alle ontvangen betalingen vergoeden, inclusief leveringskosten. Enkel bijkomende kosten van een levering, waar de consument uitdrukkelijk voor heeft gekozen, en die afwijken van de standaardlevering van de webshop, hoeven niet terugbetaald te worden.

Wat veel webshops niet weten, is dat kosten voor het retourneren van een pakket aan de klant toekomen. Je klant draagt de kosten voor het retourneren van producten, tenzij je er als webshop mee instemt om deze kosten te vergoeden.

Ook wanneer je als webshop hebt nagelaten om je klant mede te delen dat deze kosten door je klant gedragen moeten worden, behoor je dit als webshop te vergoeden. Ook hier is het dus belangrijk om in de algemene voorwaarden duidelijk te communiceren over het retourbeleid.

Over deJuristen

Het juridische nichekantoor deJuristen is gespecialiseerd in ICT-recht & intellectueel eigendom. Zij kunnen je helpen bij het juridisch in orde maken van je webshop, het opstellen van contracten, het beschermen van je intellectuele eigendomsrechten of vragen over privacy.

© 2019 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom. Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Leave a Reply