De Brexit zal niemand ontgaan zijn. Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is inmiddels al behoorlijk vaak in het nieuws geweest.

Waar moet je als webshop allemaal rekening mee houden wanneer je klanten binnen Engeland bedient of wanneer je inkoopt vanuit Engeland?

Er is nog veel onduidelijk en het is nog de vraag of het een ‘harde’ (no deal) of een ‘zachte’ (deal) Brexit wordt.

In deze blog delen we beide scenario’s en vertellen we hoe je jouw webshop goed voorbereidt op de Brexit!

Het laatste nieuws over de Brexit

De Brexit deadline is al meerdere keren verschoven. Volgens het laatste nieuws is dat nu 31 januari 2020.

De Brexit brengt verandering in de handelsrelatie tussen België en het VK en de regels voor het importeren en exporteren van goederen.

Verkoop je producten aan consumenten of bedrijven in het VK? Of importeer je producten vanuit het VK? Dan heeft de Brexit gevolgen voor je webshop.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) bestaat uit vier delen: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Met ongeveer 63,7 miljoen inwoners is het de 5e grootste economie ter wereld.

Om je zo goed mogelijk te helpen met je webshop, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar dit onderwerp.

We lichten hieronder beide scenario’s voor je toe, geven vervolgens de veranderingen voor je webshop weer en delen dan hoe je je voor kunt bereiden op de Brexit.

planning for brexit

Twee mogelijke scenario’s: zachte of harde Brexit

Er zijn twee mogelijke scenario’s wat betreft de Brexit: een zachte Brexit (deal) of een harde Brexit (no deal). We lichten beide scenario’s voor je toe:

Bij een zachte Brexit zal er een overgangsperiode tot december 2020 gelden, waarin beide partijen verder onderhandelen over handelsafspraken.

Dit kan leiden tot douaneakkoorden of zelfs een douane-unie, wat kan inhouden dat het relatief eenvoudig blijft om te verkopen in het VK.

Bij een harde Brexit wordt er geen deal gesloten en treedt het VK uit de EU, zonder nadere handelsafspraken.

In dat geval gelden voor het VK dezelfde douaneregels rondom verzenden als voor ieder ander land dat buiten de Europese douane-unie valt.

Welke veranderingen voor webshops brengt dit mee?

Welk scenario het ook wordt: zodra het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt, worden zendingen douaneplichtig en is douaneaangifte bij in- en uitvoer verplicht.

Het moment waarop douaneaangiften vereist worden, hangt echter af van het feit of het een zachte of harde Brexit wordt.

Houd in ieder geval rekening met de volgende punten:

  • Douanerechten en BTW bij invoer van goederen in VK en EU
  • Vereiste douanefacturen bij handelsverkeer tussen VK en EU
  • Transittijden kunnen wijzigen als gevolg van de Brexit
  • Tarieven en additionele toeslagen kunnen veranderen als gevolg van de douaneafhandeling
  • Eventuele extra inspecties op bepaalde goederen, zoals dierlijke en plantaardige producten

shipping after brexit

Bereid je voor op de Brexit

Slechts één op de vijf Belgische bedrijven die handelt met het VK is voorbereid op de Brexit. Er zijn namelijk maar 5.000 van de 25.000 bedrijven die een uniek identificatienummer hebben aangevraagd.

Dit zogeheten EORI-nummer (Economic Operators’ Registration & Identification) geldt als identificatiebewijs voor je bedrijf tijdens douaneprocedures en is benodigd om goederen te kunnen importeren en exporteren.

Een no-deal brexit zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor België. Het VK is namelijk de vierde belangrijkste handelspartner van de Belgen.

Een Brexit zonder akkoord kan het Belgische bedrijfsleven 2,2 miljard euro en 40.000 banen kosten.

Brexit stappenplan voor webshops

Met behulp van de Brexit Impact Scan hebben we alvast de belangrijkste veranderingen opgesomd waar je als webshophouder rekening mee moet houden.

1. Douane Verenigd Koninkrijk

Het VK wordt een land buiten de EU en dus krijg je te maken met Belgische én Britse douaneformaliteiten. Denk hierbij aan het opstellen van exportdocumenten, zoals een commercial invoice, het CN22 en het CN23 formulier.

Daarnaast kun je te maken krijgen met langere wachttijden bij de grens. Houd hier rekening mee voor de verzendtijd en de belofte aan je klant.

Meer weten over goederen exporteren naar een land buiten de EU? Check dan de website van Flanders Investment and Trade.

2. Aangifte van export Belgische douane

Wanneer je goederen exporteert naar een land buiten de EU, moet je dat aan de Belgische douane laten weten. Dit doe je met een aangifte ten uitvoer. Hiervoor heb je een EORI-nummer (douanenummer) nodig.

Een aanvraag kun je indienen via de website van de FOD Financiën.

european nations flags

3. BTW

Ook na de Brexit hoef je geen BTW in rekening te brengen op de verkoop van goederen die naar het VK worden verscheept. Wel moet je formeel kunnen aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken.

Het belangrijkste document hiervoor is Exemplaar 3 van de douaneaangifte. Deze ontvang je van het Belgische douanekantoor dat jouw goederen verwerkt en dient als bewijselement.

Leer hier meer over de btw-procedure na de Brexit.

Lees ook: 10 tips voor probleemloos internationaal verzenden in 2019

4. Britse markt

Verkoop je veel producten aan consumenten of bedrijven in het VK en is dit een belangrijk onderdeel van jouw omzet en winst? Overweeg dan om tevens te gaan verkopen in andere landen.

De Brexit kan namelijk een negatief effect hebben op de e-commerce handel tussen België en het VK.

5. Douanevergunningen & exportdocumenten

Bedrijven die goederen verhandelen tussen het VK en de EU, zullen na de Brexit nieuwe douaneformaliteiten moeten doorlopen. Met de juiste douanevergunningen op zak voorkom je vertragingen.

Een lijst van alle vergunningen vind je hier.

Zodra de Brexit onderhandeling klaar is en er afspraken zijn gemaakt, wordt er meer duidelijk over welke exportdocumenten er nodig zijn. De benodigde documenten zijn dan te vinden op de MADB.

6. Vervoersafspraken

Maak en communiceer duidelijk de vervoersafspraken aan de hand van de Incoterms. Dit zijn gestandaardiseerde internationale afspraken over het transport van goederen.

Door de Incoterms te vermelden op de douaneformulieren wordt duidelijk wie het vervoer regelt, wie het vervoer betaalt, wie verantwoordelijk is voor schade of de afdracht van eventuele invoerheffingen en wie welke verzekering sluit.

Meer over Incoterms vind je ook in onze blog & whitepaper over 10 tips om probleemloos internationaal te verzenden.

7. Partners & contracten

Verwacht je niet veel last te krijgen van de Brexit? Of ben je misschien al helemaal voorbereid? Het is verstandig om dan toch nog even te kijken naar de bedrijven met wie je samenwerkt.

Het kan namelijk zijn dat bedrijven, waarvan jij afhankelijk bent, wel geraakt worden door de Brexit.

Door deze partijen proactief te benaderen en in gesprek te gaan over bestaande afspraken en contracten, voorkom je problemen.

Om sterk te staan in mogelijke geschillen, is het verstandig om van dit contact een paper-trail bij te houden. Daarmee toon je aan dat je jezelf actief hebt ingezet om tot nieuwe afspraken te komen.

Bekijk de Brexit pagina van de overheid of download de complete whitepaper voor een overzicht van alle veranderingen waar je rekening mee moet houden.

shipping post brexit

Brengt de Brexit ook voordelen met zich mee?

Het bovenstaande klinkt als veel gedoe en doet lijken alsof de Brexit enkel nadelen met zich mee brengt. Voor sommige webshops kan een Brexit echter ook voordeel opleveren.

Het VK heeft namelijk een grote en ver ontwikkelde e-commerce markt en steeds meer Belgische consumenten vinden hun weg naar buitenlandse webshops.

Door de Brexit wordt het lastiger voor webshops uit het VK om te verkopen in Europa. Minder concurrenten zorgt doorgaans voor meer verkopen!

De Brexit & voorbereidingen binnen Sendcloud

Mocht het VK uit de EU gaan en dus géén lid blijven van de Europese douane unie, dan gelden de algemene voorwaarden voor het verzenden van pakketten naar landen buiten de EU.

Je dient dan gebruik te maken van de verplichte douaneformulieren. Voor UPS hebben we bij Sendcloud al maatregelen getroffen.

Zodra er een concreet besluit komt, veranderen de instellingen voor deze vervoerder automatisch correct mee.

Let op: op het moment van schrijven van dit artikel is er nog steeds geen concreet besluit over de Brexit. Houd het nieuws in de gaten voor ontwikkelingen!

Leave a Reply